ELLIMARI KORTMAN VALMISTUI HARVINAISEEN AMMATTIIN – TÄLLAISTA TYÖTÄ TEKEE KUOLINDOULA

Helsingissä on koulutettu Suomen ensimmäisiä kuolindoulia tänä vuonna. Koulutus laajenee ensi vuonna Ouluun ja Tampereelle.

Kuolindoula Ellimari Kortmanille kuolema on tullut lähelle jo lapsena. Hän myöntää, että nyt aikuisena kuoleman kohtaa laajemmin ja monimutkaisemmin kuin pienenä. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

36-vuotiaalla Ellimari Kortmanilla on harvinainen työ. Hän on vastikään valmistunut kuolindoulaksi.

Hänen lähipiirissä on ollut vakavasti sairaita ja kuolema on tullut häntä lähelle jo lapsena. Kuolemantapauksia hän on kohdannut myös työnsä kautta, sillä hänellä on kokemusta lähisuhdeväkivaltatyöstä.

– Väkivaltainen kuolema tai sen uhka tulee aika lähelle. Sitä kautta olen kiinnostunut kuolemasta. Haluaisin itse oppia ymmärtämään kuolemaa paremmin ja tukea ihmisiä kuoleman läheisyydessä.

RINNALLAKULKIJA, AVUSTAJA JA LÄHELLÄ OLEVA

Doula nimityksenä voi olla monille tutumpi synnytyksessä avustavista synnytysdoulista.

Kuolindoula puolestaan on rinnallakulkija, joka tukee sekä kuolevaa että hänen läheisiään. Doula ei anna lääkkeellistä tai lääketieteellistä apua, vaan hän on koulutettu kanssaihminen.

Doula voi avustaa esimerkiksi hoiva- ja hoitotahdon, edunvalvontavaltuuskirjojen, testamentin tai vastaavien asiakirjojen kanssa. Hän voi tulkita asiakirjojen vieraita termejä, ohjata saamaan apua tai toimia asiakkaan luvalla yhteydenottajana viranomaisiin.

Hän voi auttaa myös käytännön asioissa, esimerkiksi sairaan vanhemman lapsen tai sairaan lapsen sisarusten hoitamisessa sekä lemmikin ulkoiluttamisessa.

Doulien tehtävänä on tukea keskustelua kuolemasta, mutta kuolevan ehdoilla. Kuoleman jälkeen hän voi tukea omaisia surussa.

Kuolindoulan työhön kuuluu vaikeassa elämäntilanteessa olevan kohtaamista, auttamista ja mukana elämistä eli osin samoja asioita kuin sairaalapapin, diakonin tai kolmannen sektorin ystäväpalveluiden vapaaehtoisilla.

– Osalla sana sairaalapappi tai diakoni ei tunnu luontevalta valinnalta. Pelkkä pappi-sana voi jo karkottaa, vaikka papit olisivat kuinka ihania ihmisinä. Työnä tämä ei ole mitään uutta, jo itkijänaiset ovat tehneet vastaava Suomessa, sanoo Suomen ensimmäinen kuolindoula Jessica Luther.

Luther viittaa itäsuomalaiseen perinteeseen tunteiden jakamisesta eli itkijänaisiin, jotka tulivat laulamaan itkuvirsiä häihin tai hautajaisiin.

Suurin ero muihin kuolevia kohtaaviin on Lutherin mukaan jatkumo. Kuoleva ja hänen läheisensä haluavat pitkäaikaista ja yhtenäistä tukea. Perhe tietää, että doula on aina sama tuttu ihminen koko ajan, ettei ihmisen tarvitse olla yksin mietteidensä kanssa, Luther toteaa.

Vastuullisuus on myös tärkeää. Kuolindoulalla on vaitiolovelvollisuus.

SUOMESSA UUSI KOULUTUS

Ammattinimike on Suomessa uusi ja osaajiakin on vielä vähän, sillä koulutus alkoi Helsingissä vasta viime toukokuussa.

Ensimmäiset 13 kuolindoulaa valmistuivat marraskuussa. Suomessa on tällä hetkellä noin 30 kuolindoulaa, sillä toisen kurssin doulat valmistuvat joulukuussa tai viimeistään ensi vuoden tammikuussa.

Jälkimmäisen kurssin osallistujista noin puolet on työnantajiensa eli palvelukotien lähettämiä.

– Työnantajat haluavat kouluttaa henkilökuntaansa kuoleman kohtaamiseen, sanoo kuolindoulia kouluttavan Lohtu Akatemian perustaja ja toimitusjohtaja Jaana Salmi.

Koulutus on laajenemassa Helsingistä myös muualle Suomeen. Helmikuussa kuolidoulia koulutetaan Oulussa, syksyllä alkaa kurssi Tampereella.

– Tarvetta on koko maassa. Olemme saaneet kyselyjä Kuopiosta, Rovaniemeltä ja Turusta, Salmi toteaa.

 
 

Lohtu Akatemian toimitusjohtaja Jaana Salmen mukaan kuolindoulan parhaita ominaisuuksia ovat asenne ja sydän. Doulalla tulisi olla ”isot korvat ja pieni suu” eli halu kuunnella ja olla tarvittaessa hiljaa. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

Koulutettavia otetaan enintään 20 kurssia kohden. Noin 2 000 euron koulutuksen maksaa joko opiskelija itse tai hänen työnantajansa.

Koulutukseen kuuluu neljä jaksoa: kolme lähiopetusjaksoa ja neljäntenä itsenäisesti tehtävä lopputyö.

– Vaikka annamme materiaaleja ja asiantuntijuutta kurssilaisille, haluamme, että kurssilaiset miettivät koulutusta ja työtehtävää. He joutuvat miettimään toimintamallejaan itsenäisesti myös työssään, Salmi sanoo.

Koulutus ei pohjaudu mihinkään uskontokuntaan tai elämänkatsomuksen, vaan siinä käydään läpi useimmat eri uskontokunnat ja etniset vähemmistöt.

Kouluttajina toimii eri aihealueiden asiantuntijoita muun muassa saattohoidosta ja surusta, kirkon edustaja, sateenkaariedustaja, floristi ja hautausalan edustaja, Salmi kertoo.

Ihan ilmaista kuolindoulan työ ei ole. Tyypillisesti kuolindoulat veloittavat työstään noin sata euroa tunnilta.

Vastavalmistuneen kuolindoula Jutta Saanilan mukaan tarkoituksena on kerätä myös apu- tai tukirahoitusta. Näin toiminta olisi joko halvempaa tai maksutonta sellaisille, jotka eivät pysty kustantamaan apua itse.

Lähde

Scroll to Top