Palvelukoti alkoi tarjota omaa hautauspalvelua – Hautaustoimistojen liitto: Törkeää ja epäeettistä

Hautausala on tutkijan mukaan muutoinkin murroksessa. Varsinkin nuoret kaipaavat entistä enemmän vaihtoehtoja hautaamiseen.

Esikatselukuva
 
 
ANNI TOLPPI
KAI POHJANEN

Tamperelainen Viola-koti myy asiakkailleen hautauspalvelua, jolla halutaan tukea asiakasta elämän loppuvaiheessa tarjoamalla esimerkiksi kuolindoulaa rinnalla kulkijaksi. Kuoleman koittaessa saman katon alta saa myös hautauspalvelut.

– Puhuminen kuolemasta ei provosoi kuolemaa saapumaan. Tavoittelemme vanhuuden elämänvaiheessa eheyttä ja rauhaa keskittyä nimenomaan elämään, Viola-kodin toiminnanjohtaja Niina Lahti kertoo.

Mitään velvoitetta käyttää palvelukodin hautauspalvelua ei ole, vaan omaiset voivat valita minkä hautaustoimiston haluavat.

Palvelukodin tarjoama hautauspalvelu on tiettävästi ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Hautaustoimistojen liiton kunniapuheenjohtaja Kyllikki Forsius ei innostu ideasta.

– Pitäisin törkeänä, jos läheiseni menisi hoivayksikköön asumaan ja siellä olisi myös hautauspalvelut tarjolla. Mielestäni se on epäeettistä, Forsius sanoo.

Forsiuksen mukaan asetelmassa voi syntyä tilanne, jossa omaisten luottamusta käytetään hyväksi.

– Läheisen kuollessa ihmiset ovat herkässä tilassa, siinä helposti otetaan se lähin palvelu.

Liitto: Toiminta rikkoo hautausalan sääntöjä

Forsius sanoo myös, että tilanteessa rikotaan hautausalan eurooppalaisen keskusjärjestön, European Federation of Funeral Servicen eettisiä ohjeita.

– Näiden suositusten mukaan mikään ulkopuolinen taho ei saa vaikuttaa omaisten valintaan hautauksesta. Nyt syntyy tilanne, jossa varmasti vaikutetaan omaisten valintaan ja päätöksiin. Eihän hautausjärjestelyt kuulu hoivapalveluun mitenkään.

Viola-kodin toiminnanjohtaja Niina Lahti kiistää epäilyt epäeettisyydestä. Hän sanoo, että työskentely ikääntyneiden ihmisten kanssa vaatii huolellista eettistä toimintatapaa.

– Ymmärrämme, millaisia asioita ihmiset ovat kykeneviä päättämään itse ja millaisten asioiden kohdalla on liian myöhäistä saada päähenkilön oma ääni kuuluviin. Olemme saaneet asukkailta ja omaisilta hyvää palautetta uudesta palvelusta.

Uudenlaisen mallin, jota Viola-koti toteuttaa lisenssillä, on kehittänyt hautausalan yritys Memor Design. Palvelumallissa hautausjärjestäjinä toimivat hautausjärjestäjän koulutuksen suorittaneet ammattilaiset, joista monet ovat myös kuoleman ja surun käsittelyyn koulutettuja kuolindoulia.

Memor Designin toimitusjohtaja Jaana Salmi sanoo, että yritys haluaa uudistaa hautausalaa laajentamalla kuolemaan liittyvien ammattilaisten piiriä ja tuomalla palvelut lähelle asiakkaita.

Salmi uskoo uudenlaisen palvelun kysynnän kasvuun.

– Meidän kokemuksemme mukaan suurin tarve näille hautauspalveluille on ikääntyneiden palveluiden piirissä.

Kirkkoperinteeseen nojaava hautausala uudistuu hitaasti

Hautausalan kilpailu kiristyy, ennustaa Lapin Yliopiston väitöskirjatutkija Marja Kuronen, joka tutkii hautaamisen kehittämistä. Viola-kodin esimerkkiä hän pitää hyvänä.

– Tässä on lähdetty liikkeelle asiakkaiden toiveista ja se on hienoa.

Kurosen tutkimuksesta käy ilmi, että varsinkin nuoret kaipaavat entistä enemmän vaihtoehtoja hautaamiseen.

– Erityisesti toivotaan luonnonläheisyyttä, esimerkiksi mahdollisuutta istuttaa vaikka puu vainajan muistoksi. Tulevaisuudessa vainaja ehkä halutaan kompostoida, vaikka Suomessa se ei vielä ole mahdollista.

Nuoret kaipaavat hautajaisiin enemmän iloa elämästä.

– Monet vieroksuvat perinteisten hautajaisten pateettista tunnelmaa. Toiveena on, että vainajan elämästä voisi iloita. Voitaisiin muistella millaista bileseuraa isä oli tai millainen työkaveri äiti oli.

Nuoret ovat myös tottuneet digitaalisuuteen ja se muutos voi tulevaisuudessa näkyä kivijalkahautausliikkeissä hiljenevänä asiakasvirtana.

– Nyt kannattaisi hautaustoimistojen reagoida ajoissa, jotta toiveet tulisivat kuulluksi. Esimerkiksi voisi tarjota hautauspaketteja eri teemoilla. Jos vainaja oli kova kalamies, voisi olla merellinen teema.

Kurosen mukaan Suomeen voi tulevaisuudessa myös tulla ulkomaisia hautauspalveluja ja sekin lisää kilpailua.

Kirkon vahva rooli hautajaisissa voi vaivaannuttaa asiakasta

Vuoden 2023 lopussa reilut 63 prosenttia suomalaisista kuului kirkkoon ja määrä vähenee vuosi vuodelta. Silti evankelisluterilaisella kirkolla on lain mukaan hautausmaiden ylläpitovelvoite.

Siunaukset toimitetaan kirkon tiloissa, krematoriot ovat yhtä lukuun ottamatta kirkon omistuksessa ja muistotilaisuudet pidetään yleensä kirkon tiloissa.

Kurosen tutkimuksessa kirkon rooli näyttäytyy ristiriitaisena, vaikka kirkko hänen mukaansa tekeekin hyvää työtä ihmisten kohtaamisessa.

– Monet kokevat kirkon roolin ongelmallisena, koska eivät kuulu kirkkoon. On jotenkin kohtuutonta, että siinä tilanteessa, kun on juuri menettänyt läheisen, joutuu stressaamaan tai kokemaan olevansa jotenkin altavastaajana suhteessa kirkkoon.

Scroll to Top