Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ennen doulakoulutukseen tuloa varmistamme, että koulutukseen tulevalla ei ole akuutteja menetyksiä omassa lähipiirissään. Doulalla tulee olla voimia ja jaksamista asiakkaiden ja omaisten kanssa. Koulutuksemme ei ole tarkoitettu terapiaksi doulille itselleen.

On hyvä miettiä, mikä sinua motivoi osallistumaan kuolindoulakoulutukseen?
Mieti myös kuinka kohtaat haastavia tilanteita ja miten hoidat stressiä?

– isot korvat (doula on ennen kaikkea kuuntelija)
– suuri sydän (lämmintä toisen ihmisen ymmärrystä)
– oikea asenne (doula auttaa toista ihmistä sellaisena kuin hän on, ei itseään)
– pieni suu (täydellinen luottamuksellisuus)
– toinen silmä kiinni (kaikkea ei tarvitse nähdä)
– vilpitön halu olla apuna ja tukena
– elämän ja moninaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen (doula ei tuomitse tai pyri muuttamaan toista ihmistä)

Koulutuksemme on kokemuksellinen ja kokonaan lähiopetusta. Teemme paljon käytännön harjoituksia, joten etänä osallistuminen ei ole mahdollista.

Varmista etukäteen, että kaikki koulutusviikonloput sopivat sinulle. Jos et pysty osallistumaan läsnäoloviikonloppuun sairauden vuoksi, voit kysyä mahdollisuutta osallistua myöhemmällä kurssilla korvaavaan viikonloppuun. Korvaavia tehtäviä ei anneta ja koulutus perustuu ryhmäopiskeluun. Jotta voi valmistua, on osallistuttava kaikkiin
läsnäoloviikonoppuihin.

Lopputyö on kirjallinen kertomus kurssilla työstettävästä kuvitteellisesta asiakkaasta. Lopputyön avulla haluamme nähdä, että koulutettavat ovat omaksuneet opettamamme asiat. Lopputyön keskeinen osa on myös tehdä itsearvio.

Lopputyö vaatii sinulta paneutumista yhteen asiakkaaseen ja hänen perheeseensä ja heidän kertomuksensa perehtymisen. Pyydämme sinua kirjoittamaan meille noin 4-10 A4 sivua jossa oleelliset asiat ja kehittymiseesi liittyvät ajatukset ilmenevät

Lopputyön tarkistaa jokaisen kurssin oma kouluttaja / omat kouluttajat sekä Marja Isokangas, joka on koulutusammattilainen.

Jokaisen lähijakson aikana tehdään myöskin tehtäviä jotka liittyvät omaan kehitykseen. Lähijaksojen välissä on kaksi laajempaa tehtävää eli neljä välitehtävää.
Myös omaan kuolemaan liittyvä tahdonilmaisu laaditaan kurssilla.

Ensimmäiset koulutetut kuolindoulat valmistuivat marraskuussa 2023, joten kuolindoulatoiminta on vasta alussa. Osa doulista tekee tätä oman työnsä ohella, osa on palvelutaloissa ym.

Jokainen doula hinnoittelee palvelunsa itse.
Jokainen voi pyytää sitä hintaa, mikä tuntuu sopivalta.
Jos ei halua pyytää korvausta työstään, niin me emme siihen puutu.

Kyllä on. Doulana toimiminen voi olla hyvin monimuotoista. Joku haluaa vaan keskustelua puhelimitse, joku taas vierellä olemista. Jokainen doula voi itse valita toimintatapansa.

Olemme luomassa kuolindoula kulttuuria Suomeen. On monia väyliä saada asiaa eteenpäin, mutta olemme vasta kaiken alussa. Tarve on iso ja tiedostettu. Tähän kaikkeen tarvitaan doulia tienraivaajiksi.

Palvelutalot kouluttavat tällä hetkellä omaa henkilökuntaansa Lohtu Akatemian kautta kuoleman kohtaamiseen.

Asiakkaat ovat löytäneet doulia myös mediassa olleiden juttujen kautta. Kehitämme parhaillaan yhteistyötä seurakuntien kanssa.

Olemme luoneet sopimuspohjan doulille. Jokainen voi muokata sitä mieleisekseen oman tarpeen mukaan.

Lohtu Akatemian koulutus on kehitetty Suomen olosuhteisiin ja suomalaisten tarpeisiin. Se sisältää kaikki keskeiset osat, jotka sisältyvät myös kansainvälisiin doulakoulutuksiin. Koulutus sisältää konseptoidun kokonaisuuden oman kouluttajan/kouluttajien ja korkeatasoisten vierasluennoitsijoiden luentoja ja harjoituksia paikan päällä, se sisältää niin yksilötehtäviä kuin parin kanssa suoritettavia kotitehtäviä ja kurssin lopussa osaamisen tarkistuksen ja lopputyön, joiden avulla osaaminen validoidaan. Sertifikaatti perustuu kaikkeen tähän. Lohtu Akatemian kuolindoulakoulutus on kansainvälisesti verrattuna erittäin tasokas ja monipuolinen.

Koulutuksen hinta on 1990,00 € (sis alv) ja sen voi maksaa myös useammassa erässä kuitenkin niin, että kukin maksuerä maksetaan ennen ao. koulutusmodulia. Maksuvaihtoehdot ovat:

  1. kertamaksu 1990 €
  2. varausmaksu 200 € + kaksi erää à 895 €
  3. varausmaksu 200 € + kolme erää 2 x 597 € ja 1 x 596 €

Varausmaksu 200 € maksetaan ilmoittautuessa. Maksamalla varausmaksun varmistat opiskelupaikan. Varausmaksu sisältyy kokonaishintaan. Jos varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, kurssipaikka annetaan seuraavalle.

Lopputyötä ei voi jättää tarkistukseen ennen kuin koko kurssimaksu on maksettu.

Scroll to Top