Yhteiskunnallinen yritys

Suomalaisen työn liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen Yritys -merkin Lohtu Akatemia Oy:lle


Mathildedalissa toimivalle Lohtu Akatemia Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

Lohtu Akatemian tehtävänä on madaltaa kuolemasta puhumisen kynnystä. Lohtu Akatemia Oy järjestää ensimmäisenä Suomessa kuolindoula-koulutuksia ja kursseja ja niitä on tarjolla monella paikkakunnalla. Noin puolen vuoden mittainen kuolindoula-koulutus® tarjoaa tasokkaat ja monipuoliset ammatilliset taidot kuolindoulan tehtäviin. Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat halukkaita olemaan läsnä ihmiselle ihmisenä elämän loppuvaiheessa tai hyödyntämään valmennuksellisia taitojaan nykyisessä työssä.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen työn liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja
joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

– Yhteiskunnallinen Yritys -merkillä haluamme viestiä, että eettiset periaatteet ja arvot eivät vain integroidu kiinteästi Lohtu Akatemian toimintaan ja päätöksentekoon, vaan ne ovat koko yrityksemme perustamisen syy. Käynnistimme Suomeen räätälöidyn, muualla jo hyvin suositun, kuolindoulakoulutuksen, koska näimme selkeän tarpeen tällaiselle toiminnalle. Emme voi odottaa, että yhteiskunta pystyisi täysin kattamaan tarpeen tuelle, joka ilmenee elämän loppuvaiheessa. Tämä on tärkeää sekä yksilölle että heidän läheisilleen, sekä henkisesti että käytännön asioiden hoitamisen kannalta, toteaa toimitusjohtaja Jaana Salmi Lohtu Akatemiasta.

– Lohtu Akatemia auttaa toiminnallaan avaamaan kuolemasta puhumisen tabun sekä tuo myös helpotusta hoitohenkilökunnan riittämättömyyteen. Doulat ovat konkreettinen apu kuoleman äärellä: he ovat läsnä ja tukevat suruprosessissa sekä tuovat laadullista lisää elämän loppuvaiheeseen. Tämä on todellista yhteiskunnallista hyvää tuottavaa toimintaa, kertoo markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen työn liitosta.

Lisätietoja

Jaana Salmi, toimitusjohtaja, Lohtu Akatemia Oy, jaana@lohtuakatemia.fi , 040 543 7030

Niina Ollikka, markkinointipäällikkö, Yhteiskunnallinen Yritys -merkki, Suomalaisen työn liitto, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, 040 674 8773

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.
www.yhteiskunnallinenyritys.fi
Suomalaisen työn liiton päätehtävä on pitää huolta siitä, että suomalainen työ ja siitä syntyvä hyvä huomataan. Liitto hallinnoi Avainlippu-, Design from Finland ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkkejä ja toimii kotimaisen työn
asiantuntijuutta ja työpositiivisuutta edistävänä äänenä. www.suomalainentyo.fi

Lohtu Akatemia Oy tammikuussa 2023 perustettu koulutus- ja valmennusyritys, joka kouluttaa ja välittää ensimmäisenä Suomessa kuolindoulia tueksi elämän viimeisiin vaiheisiin niin yksilöiden itsensä kuin läheisten tarpeisiin. Haluamme auttaa avaamaan kuolemasta puhumisen lukot. Toimintamme on nopeasti kasvanut valtakunnalliseksi.

Scroll to Top